Styre og utvalg

Norsia Båtforening
Postboks 2557
8091 Bodø

Org.nr. 978660487

E-post: post@klokstad.no

__________________________
Styre og utvalg

Styreleder
Tom Hansen
e-post: hantom56@gmail.com
tlf. 476 48 198

Kasserer
Stein Erik Nordvik
e-post: steinerik@nordregn.no
tlf. 951 54 011

Styremedlemmer

Per Gaute Pettersen
e-post: pergautepettersen@gmail.com
tlf. 982 61 880

Janne Grethe Soløy
e-post: janne.grethe.soloy@wideroe.no
tlf. 989 01 128.

Eirik Karlsen
e-post: eirikandre_karlsen@hotmail.com
tlf. 975 60 806

Ledere Tur & Arrangement kommite

Sissel Brovold
e-post: brosis@online.no
tlf. 476 44 290

Tove Sæthre
e-post: tove.sathre@gmail.com
tlf. 404 19 990

Havnesjef,
Terje Mathisen
e-post: terje.mathisen@wideroe.no
tlf. 98 901 049

Driftsleder
Kevin Pettersen
e-post: kevin@norteq.no
tlf. 908 34020