Styre og utvalg

Norsia Båtforening
Postboks 2557
8091 Bodø

Org.nr. 978660487

E-post: jeenok@online.no

__________________________
Styre og utvalg

Styreleder
Jens Enoksen
e-post: jeenok@online.no
tlf. 915 18 805

Kasserer
Trond Sæthre
e-post: saethre.trond@gmail.com
tlf. 920 10 020

Styremedlemmer

Arne Brinchmann
e-post: arnebri@gmail.com
tlf. 900 74 014

Dag Skaret
e-post: dag.skaret@snn.no
tlf.. 977 71 975

Britt-Helen Erlandsen
e-post: Britt-Helen.Erlandsen@caa.no
tlf. 901 28 212

Ledere Tur & Arrangement kommite

Sissel Brovold
e-post: brosis@online.no
tlf. 476 44 290

Tove Sæthre
e-post: tove.sathre@gmail.com
tlf. 404 19 990

Havnesjef,
Trond J. Henriksen
e-post: trond-jh@frisurf.no
tlf. 9711 1702

Driftsleder
Tor Wennberg
e-post: tar-we@online.no
tlf. 951 29 779