Landstrøm

Årsmøtet fastsetter at det bare er tillatt å bruke landstrøm til båt når tilkobling er gjort med godkjent anlegg og kabel. Lading av batteri over begrenset periode kan skje med godkjent kabel. Havnesjefen skal kontaktes for å få verifisert at anlegget er godkjent.