Opptak og utsett av båter

Båtvogn

Inntil videre er det bare medlemmer som kan benytte slipoppsett med båtvognen. Ny vurdering gjøres våren 2019.

-----------------------------------

Skrevet av Havna 15. februar 2012 - 20:01

Opptak og utsett av båter Kløkstad

Norsia Båtforening har investert i båtvogn for opptak og utsett av båter for våre medlemmer.

Å investere i båtvogn har vært et stort økonomisk løft for Norsia Båtforening og for å finansiere investeringen tar vi et honorar for bruken. Pris avhenger av størrelse på båten og hvorvidt båteier er medlem eller ei i foreningen. Se vedlagte prisliste. Priser justeres årlig.

Båtvognen håndteres av noen få dedikerte medlemmer som har fått spesiell opplæring i bruk og vedlikehold av vognen. Det forutsettes at båteier deltar i operasjonen. Båteier har det fulle og hele ansvar for sin båt i forbindelse med opptak og utsett.

Leie av vognen inkluderer opptak og utsett av båten, inntil 3 dager på land og bruk av bukker eller krybbe (for seilbåt) mens båten står på land. Ved behov kan det leies lengre liggetid enn tre dager. Vi har høytrykksspyler slik at båten kan vaskes mens den er på land. For seilbåter har vi seilbåtkrybbe. For de som har behov for det kan vi leie ut plass i servicebygget. Det skal fylles ut eget ordreskjema i forbindelse med bruk av båtvognen der alle disse forholdene fremgår og hva de forskjellige elementene koster. Dette er grunnlag for fakturering av tjenesten.

For å bestille bruk av vognen ta kontakt med driftsleder Tor Wennberg på telefon 951 29 779 eller mail tar-we@online.no.

Det går fint an å sette ut mindre båter fra egen båthenger. Dette er gratis for våre medlemmer og koster kr 50 ,- for de som ikke er medlem. Det er satt opp postkasse for betaling for bruk av båtutsettplass.