Velkommen til Kløkstad Fritidshavn

Pos: 67º 22' 882'' N 14º 36' 569'' E

Styre og utvalg

Norsia Båtforening
Postboks 2557
8091 Bodø

Org.nr. 978660487

E-post: jeenok@online.no

__________________________
Styre og utvalg

Stryreleder

Jens Enoksen
e-post: jeenok@online.no
tlf. 915 18 805

Kasserer
Stein Erik Nordvik
e-post: nordregn@online.no
tlf. 951 54 011

Styremedlemmer

Stein Pettersen
e-post: stein.pettersen@norep.no
tlf. 908 99 633

Dag Skaret
e-post: dag.skaret@snn.no
tlf.. 977 71 975

Einar Wennberg
e-post: einwenn@hotmail.com
tlf. 99 022 662

Leder Tur & Arrangement kommite
Caroline Svensson
tlf:407 21 576
e-post: charroh@hotmail.com

Havnesjef, Arne Abrahamsen
tlf. 900 57 009
e-post: arne@vvsaa.no

Driftsleder, Terje Nordheim
tlf. 918 26 813
e-post: terje@arcticcruise.no