Havna er bygd og driftes av Norsia Båtforening og ligger 16 km nord for Bodø sentrum mot Kjerringøy. Byggearbeidet startet tidlig på 1990-tallet og har vært under kontinuerlig utbygging siden, med to moloer, dieselanlegg, private sjøhus og boder, brygger og klubbhus inntil en fin sandstrand. Havna er vakkert plassert og godt skjermet av småøyer med utsikt til Lofoten og Landegode, som er synlig store deler av leia mellom Helgeland og Lofoten. Skreien kommer sigende over fra Lofoten i mars og april og gyter på Skaugvika rett utenfor havna.

Vi har lagt til rette for aktiviteter både for medlemmene i Norsia Båtforening, fastboende naboer og tilreisende. Enten de ønsker å bruke stranda ved siden av, som leietaker av klubbhuset, du kommer med båt på henger og ønsker en kort tur på havet, eller om du kommer som gjest med båt langs Nordlandskysten.

Velkommen til oss!

WEB-kamera

WEB-kameraet på Nordmoloen har vært ute av drift i vinter. Vi planlegger å flytte det til Sørmoloen i løpet av våren. Vi vil informere når det er i drift igjen.

Parkering

Parkeringsforholdene i havna er nå stort sett bra. 
Imidlertid kan vi i påsken og sommers tid oppleve biler stående i ro over lang tid, noe som da skyldes ferie, for eksempel i båt. 

Abonner på