Informasjon

Priser

VedleggStørrelse
priser.pdf86.24 KB

Dieselanlegg

Foreningen har tankanlegg for diesel på kaia i havna

Intensjon med anlegget er å levere prisgunstig diesel til medlemmene og andre som er interessert.

Anlegget er basert på kortterminal med egen PIN-kode, der hver tanking blir lagret på terminalen og fakturert korteier.

Alle som skal benytte anlegget må således ha dette kortet før tanking kan gjøres. I årsmøte for 2008 ble det bestemt å innkreve depositum på kr 1.000,- for dieselkortet. Beløpet tilbakebetales når kundeforholdet avsluttes og dieselkortet returneres.

For å registrere deg som bruker må du melde din interesse.

Hvis mulig sender du en e-post med ønsket 4-sifret PIN-kode til: steinerik@nordregn.no så får du tilsendt faktura på depositumet og kort til terminalen. Hvis du ikke kan sende e-post, så ta gjerne kontakt i brev til foreningen, eller direkte på telefon 951 54011.

Renovasjon

Det er etablert organisert avfallstømming i havna. Det finnes container for restavfall,
samt dunker for mat- og papiravfall. Alle bebodde enheter er med i avfallsordningen og faktureres årlig for renovasjonsordningen. Prisene er for tiden som følger :

Renovasjonsavgift fastboende kr 2.000 pr år
Renovasjonsavgift øvrige kr 500 pr år

Driftsleder Terje Nordheim utleverer nøkkel til søppelcontainer. Dersom du ønsker nøkkel, ta kontakt med ham på telefon 979 03143 eller på mail terje@arcticcruise.no.

Fargevalg maling

Følgende farger skal brukes ved maling av sjøhus, boder og naust i havna.

Fargenr.

Staverngul Sjøhus på landsiden 3252 – Y26R

Bergenrød Sjøhus på Nordmolen, boder og naust 4050 – Y90R

Oksydgrønn Ramme rundt vinduer, dører, hjørnebord og vindskier. 6220 – G60Y

NY GODKJENT FARGE: Ytterdører,vinduer, himling og vindskier. Hvit S0502Y.

* Fargene som er nevnt her er fargenr. på oljedekkbeis